FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
eindejaar
Het team van FW-Techniek wenst u
een gezond en succesvol 2017
Frans, Wilma, Patricia, Gert, Gerard,Sander, Harry, Ruud en Bert.
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |

FW-Techniek - Wij kijken terug op een druk en enerverend jaar.

Tuinbouw

Door de specifieke eisen van verschillende verzekeringsmaatschappijen is het inspecteren van tuinbouwinstallaties in een stroomversnelling terecht gekomen. Bedrijven waar nog een brandbaar schermdoek aanwezig is moeten voor het eind van het jaar een herstelverklaring hebben ingeleverd bij hun verzekeringsmaatschappij.

Wij hebben vanaf oktober letterlijk onder hoogspanning gestaan om zo veel mogelijk inspecties uit te voeren en de rapportages daarvan naar de klanten te versturen.
Dit heeft geleid tot intensief bezig zijn, zonder veel ruimte voor ontspanning.Inspectie laagspanningsinstallaties

Ook in de wereld van de "normale" elektrotechnische inspecties is veel beweging.
Met name de eenduidigheid van aanbiedingen en de onduidelijkheid in de te verwachten werkzaamheden bij een inspectie moet beter.
Wij denken dat een SCIOS certificering, gecombineerd met een iKeur lidmaatschap een heel goede combinatie is. Daarom zijn wij sinds kort, namens iKeur, vertegenwoordigd in het college van deskundigen van SCIOS.
Dit heeft ons ook doen besluiten om voor een SCIOS certificering Scope 8 te gaan, nadat wij ons hebben laten certificeren voor ISO 9001, wat de basis is van elk kwaliteitssysteem.

Machineveiligheid

Onze werkzaamheden op het gebied van machineveiligheid en CE-markering breiden zich gestaag uit.
Inmiddels is er een Veiligheidskundige aangetrokken die naast de techniek ook de inhoudelijke en procedurele kant gaat versterken.
Verder gaan wij ons meer toeleggen op het delen van kennis in de vorm van consultancy en het geven van (in-company) trainingen.


Certificeringen

Dit jaar hebben wij geinvesteerd in kwaliteit en veiligheid en het aantonen daarvan.
VCA-logo (5K)
Dat heeft geleid tot het behalen van het certificaat van Goedkeuring voor VCA* 2008/5.1, dat op 9 december is afgegeven door Bureau Veritas.
9001 (6K)
Verder hebben wij op 18 november de certificering voor ISO 9001: 2015 met succes afgerond en wachten op de toekenning van het certificaat.
SCIOS (52K)
Maar wij zijn nog niet klaar en zullen in 2017 gaan voor de certificering voor SCIOS - Scope 8 en later dat jaar voor SCIOS - Scope 10.
verder (1K)
Verder naar onze site.wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat dit jaar 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
en VCA*


Inspectie bij Brandbaar schermdoek

Als u voor 1 januari 2017 uw elektrische installatie in de kas met brandbaar doek door ons laat inspecteren, en de gebreken herstelt blijft het brandrisico verzekerbaar.
Deze inspectie moet vanaf 2017 elke 3 jaar worden herhaald.

Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.


Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?